От атома до Космоса

This crossword was created by Силвия Боянова with EclipseCrossword - www.eclipsecrossword.com

1
 
2                         
                           
 
 
3        4 
             
 
 
5        6
           
   
   
78      9
           
  10  11       
               
         
         
  12             
                 
          13
           
    14                   
                         
        15
         
    161718         
                   
  19         
             
20            21  22    23 
                           
  24                   
                       
      25   
           
26        27                 
                             
     
     
  28                29
                     
  30               
                   
31             
               
   
   

Across

 1. Явление, при което се изпускат алфа-, бета- и гама- лъчи
 2. Атомите на един химичен елемент, които се различават по броя на неутроните
 3. Частица, която е изградена от два кварка.
 4. Датски физик, който създава квантовия модел за строеж на атома.
 5. Фамилия на учен, който предсказва съществуването на частицата- бог.
 6. Нашата звезда.
 7. Ядрена реакция, при която две или повече атомни ядра се сливат, образувайки по- тежко ядро;
 8. Фамилията на английски физик, откривател на неутрона.
 9. Вид сили, с които си взаимодействат частиците в ядрото.
 10. Името на шестия кварк.
 11. Екологично чисто гориво
 12. Фамилията на жена, която допринася за създаването на теорията за радиоактивност.
 13. Раздел от физиката и астрономията, в който се изучава Вселената.
 14. Галактика, за която се предполага, че след време ще се сблъска с нашата Галактика.
 15. Името на нашата Галактика
 16. Частица в ядрото с положителен заряд.

Down

 1. Центърът на атома, в която е съсредоточена основната му маса
 2. Първият стадий в еволюцията на звездите.
 3. Античастицата на електрона
 4. Процесът на превръщане на двойка частица-античастица при техния сблъсък в други частици с по-малка или нулева маса.
 5. Гигански горещи кълба от йонизирани газове, мощен източник на електромагнитно излъчване.
 6. Една от теориите за създаването и развитието на Вселената.
 7. Устройство, в което се задействат, контролират и поддържат ядрени реакции;
 8. Другото име на неутронните звезди.
 9. Частица с нулева маса в покой, която във вакуум се движи със скоростта на светлината.
 10. Частица, която съдържа два протона и два неутрона.
 11. Френски физик, който открива естествената радоиактивност.
 12. Устройство, в което се ускоряват и сблъскват протони.
 13. Фамилията на американски астроном, който открива връзката между скорост и разстояние между галактиките.
 14. Руска установка за термоядрен синтез
 15. Европейска организация за ядрени изследвания


This crossword puzzle was created by Силвия Боянова with EclipseCrossword. Try it today—it's free!