Светът на ЦЕРН-2

This crossword was created by Силвия Боянова with EclipseCrossword - www.eclipsecrossword.com

1  2
     
3 
   
  45           
                 
6     
       
7                          8
                             
    9    10     
                 
    11     
           
12         
           
     
     
13   
     
  14       
           
  15    16           
                     
17             
               
     
     
   
   
   
   
   
   
18         
           
   
   
  19           
               
   
   
 
 

Across

 1. Името на шестия кварк.
 2. Атомите на един химичен елемент, които се различават по броя на неутроните
 3. Явление, при което се изпускат алфа-, бета- и гама- лъчи
 4. Устройство, в което се задействат, контролират и поддържат ядрени реакции;
 5. Европейска организация за ядрени изследвания
 6. Центърът на атома, в която е съсредоточена основната му маса
 7. Екологично чисто гориво
 8. Частица в ядрото с положителен заряд.
 9. Фамилията на английски физик, откривател на неутрона.
 10. Руска установка за термоядрен синтез

Down

 1. Античастицата на електрона
 2. Частица, която съдържа два протона и два неутрона.
 3. Частица с нулева маса в покой, която във вакуум се движи със скоростта на светлината.
 4. Фамилия на учен, който предсказва съществуването на частицата- бог.
 5. Устройство, в което се ускоряват и сблъскват протони.
 6. Фамилията на жена, която допринася за създаването на теорията за радиоактивност.
 7. Френски физик, който открива естествената радоиактивност.
 8. Частица, която е изградена от два кварка.
 9. Ядрена реакция, при която две или повече атомни ядра се сливат, образувайки по- тежко ядро;
 10. Процесът на превръщане на двойка частица-античастица при техния сблъсък в други частици с по-малка или нулева маса.


This crossword puzzle was created by Силвия Боянова with EclipseCrossword. Try it today—it's free!